mve 02

Werkdruk

TEAM-TIME!

Werkdruk wordt vaak als een individueel probleem gezien. Het is helaas ingewikkelder: werkdruk is een complex systeem van elkaar beïnvloedende en versterkende factoren die te maken hebben met het werk zelf, de persoonlijkheid van een medewerker en eigenschappen van de organisatie en haar cultuur:

Vanuit mijn ervaring als teamcoach heb ik daarom Team-Time ontwikkeld: een traject waarin werkdruk in teamverband wordt aangepakt vanuit drie invalshoeken:

WIJ: Vanuit team en organisatie:
hoe kunnen we beter samenwerken en communiceren?

IK: Vanuit de individuele medewerker:
hoe kan ik persoonlijk effectiever met werkdruk omgaan?

HET: Vanuit het werk:
hoe kunnen we processen en taken beter organiseren?

 

Werkdruk

TEAM-TIME!

Werkdruk wordt vaak als een individueel probleem gezien. Het is helaas ingewikkelder: werkdruk is een complex systeem van elkaar beïnvloedende en versterkende factoren die te maken hebben met het werk zelf, de persoonlijkheid van een medewerker en eigenschappen van de organisatie en haar cultuur:

Vanuit mijn ervaring als teamcoach heb ik daarom Team-Time ontwikkeld: een traject waarin werkdruk in teamverband wordt aangepakt vanuit drie invalshoeken:

WIJ: Vanuit team en organisatie:
hoe kunnen we beter samenwerken en communiceren?

IK: Vanuit de individuele medewerker:
hoe kan ik persoonlijk effectiever met werkdruk omgaan?

HET: Vanuit het werk:
hoe kunnen we processen en taken beter organiseren?