mve 06

Tijd voor een goed gesprek

Aan mijn mediationtafel hoor ik de gesprekken van mensen die moeizaam samenwerken of een conflict hebben:

“Ik zou het zo fijn vinden als je meer aandacht voor me had gehad”

“Maar ik besteed al zoveel tijd aan je!”

“Ik wil gewoon dat je je werk goed doet”

“Ik heb nooit gehoord dat er iets mis was!”

“Je was toch tevreden?”

“Nou, dat heb ik nooit gezegd.”

Nu gaan er in de laatste maanden van het kalenderjaar altijd stemmen op om het jaarlijkse beoordelingsgesprek af te schaffen. Het is immers beter om door het jaar heen regelmatig met elkaar in gesprek te zijn en het niet op het beoordelingsgesprek aan te laten komen.

Een goed idee.

Er vindt op de Nederlandse werkvloer gelukkig al veel overleg plaats: bij de koffieautomaat, in vergaderingen, meetings, bila’s en bij borrels. Ook de mensen in mijn mediationpraktijk hebben vaak al veel met elkaar gesproken.

Hoe komt het dan dat er pas aan de mediationtafel zoveel misverstanden naar boven komen? 

Ik durf te stellen dat de meeste mensen het op het werk doorgaans écht lastig vinden om zich te uiten, om concreet te zijn over hun verwachtingen of heldere feedback te geven. Mensen gaan er snel van uit dat de ander wel begrijpt wat er bedoeld wordt. Of ze dekken de dingen liever wat toe. Met als resultaat dat veel gesprekken helaas vaak weinig opleveren.

Dus ja, schaf het beoordelingsgesprek af. Maar ……… neem wel ten minste drie keer per jaar tijd en ruimte voor een Goed Gesprek. Reserveer drie kwartier, blokkeer je agenda, ga rustig zitten, neem de tijd voor elkaar. Maak je verwachtingen concreet en koppel indrukken en ervaringen met aandacht terug. Check of de ander het begrijpt. Geef elkaar complimenten en spreek je waardering uit voor wat er goed gaat. Stel vragen en luister.

Met deze aanpak hoef ik je als mediator waarschijnlijk nooit in mijn praktijk te ontvangen. Je bent natuurlijk altijd welkom voor een Goed Gesprek met mij als coach of adviseur.