mve 09

Leiderschap

De complexiteit in en rond organisaties neemt toe. Er gebeurt veel, vaak onverwacht, vaak zonder duidelijke logica van oorzaak en gevolg. Er is voor leiders minder control, minder top-down hiërarchie en minder planmatige verandering mogelijk.

Leiders in complexe omgevingen moeten kunnen meebewegen op de golven en tegelijkertijd op de juiste momenten keuzes kunnen maken, koers bepalen en de organisatie en mensen doen meebewegen.

Dat vraagt van leiders dat zij in verbinding kunnen zijn met de complexe omgeving en met zichzelf.

Ik coach leiders in het verbinding maken met zichzelf en van daaruit vormgeven van een persoonlijke leiderschapsstijl.
Tevens begeleid ik leiders in diverse leiderschapstrajecten, o.a. als moderator bij Comenius Leergangen (de Nationale Leiderschapsleergang), als leermanager in het Topleiderschapsprogramma van de vier grote gemeenten (de G4) en eerder in het leiderschapstraject van Gemeente Amsterdam.

Werkplaats leiderschap en levensfasen

Als leider is het de uitdaging om vanuit verschillende perspectieven naar de mogelijkheden van je mensen te kijken. Dat doe je bijvoorbeeld vanuit talent, drijfveren, kwaliteiten, kennis of kunde. Inzicht in de verschillende levensfasen, zowel die van jezelf als die van anderen, biedt verdieping en groei in je leiderschap. Vanuit de levensfasen kun je iemand beter begrijpen en aansluiten bij zijn of haar mogelijkheden en behoeften. Het biedt inzicht in waar een medewerker voor de organisatie en voor hem of haar zelf het meest van betekenis kan zijn.
In diverse leiderschapsprogramma’s heb ik een werkplaats over leiderschap en levensfasen verzorgd.

Wat biedt de werkplaats?
De werkplaats geeft inzicht in de kenmerken van de verschillende levensfasen en wat die betekenen voor werk en (persoonlijk) leiderschap. Leiders krijgen tevens handvatten om medewerkers levensfasegericht te coachen. De werkplaats past daarmee uitstekend binnen een levensfasegericht personeelsbeleid.

Hoe werkt het?
De kenmerken van alle levensfasen komen in de werkplaats aan de orde op twee niveaus: die van de uiterlijke levenslijn en die van de innerlijke levenslijn. In de uiterlijke levenslijn gaat het om de zichtbare zaken in ontwikkeling, zoals: je plek van herkomst, opleiding, werk, gezin, materiële groei, pensioen, e.d. In de innerlijke levenslijn worden deelnemers bewust van wie zij zijn en wat hen in de verschillende levensfasen beweegt vanuit bijvoorbeeld talent, drijfveren, kwaliteiten, bezieling en zingeving.
In diverse oefeningen ervaren deelnemers waar zij staan en wat er voor hen actueel is. Zij gaan daarover met elkaar in gesprek aan de hand van concrete vragen.

Wat is de opbrengst?
De werkplaats biedt inzicht in de thema’s die spelen in de verschillende fasen in een mensenleven en wat deze betekenen voor (persoonlijk) leiderschap. Deelnemers herkennen ‘life events’ en kunnen deze plaatsen in de context van  leeftijd en levensfasen.
De werkplaats geeft daarmee antwoord op vragen als:
• Wat is er aan de orde in de fase waarin ik ben?
• Hoe blijf ik vitaal in werk en leven?
• Hoe kan ik mij voorbereiden op een nieuwe stap?
• Hoe geef ik als leider vorm aan levensfasebewust leiderschap? Bijvoorbeeld: Hoe geef ik als jonge leider leiding aan seniore medewerkers? Of omgekeerd? Hoe kan ik als senior leider van betekenis zijn voor jonge mensen?

Download hier de brochure: Werkplaats levensfasen en leiderschap

MD advies

Management Development is het vakgebied dat zich bezig houdt met de borging van talent en de ontwikkeling van leiders in de organisatie.  Ik heb ruime ervaring met MD, o.a.:

  • Opstellen MD beleid;
  • Implementeren MD proces (o.a. Talent Review, MD Review)
  • Ontwikkeling MD programma’s en MD instrumenten.

Inspiratiebronnen

In mijn loopbaan ben ik geïnspireerd door o.a. de volgende boeken over leiderschap:

Stephen Covey, De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap: een klassieker over (persoonlijk) leiderschap, aanbevolen voor alle beginnende (en misschien ook wel meer gevorderde) leidinggevenden en professionals.

Emmanuel Gobillot, The Connected Leader: over hoe leiders de formele en informele organisatie verbinden, en over vertrouwen, betekenis en dialoog als hefbomen voor leiderschap.

Morten Hjort, Wibe Veenbaas, Mirjam Broekhuizen, Jane Coerts, De Tekens Verstaan: over plek en ordening als bron in verbindend leiderschap (vanuit de theorie en praktijk van het systemisch werk). Zie ook mijn recensie van dit boek.

Leiderschap

De complexiteit in en rond organisaties neemt toe. Er gebeurt veel, vaak onverwacht, vaak zonder duidelijke logica van oorzaak en gevolg. Er is voor leiders minder control, minder top-down hiërarchie en minder planmatige verandering mogelijk.

Leiders in complexe omgevingen moeten kunnen meebewegen op de golven en tegelijkertijd op de juiste momenten keuzes kunnen maken, koers bepalen en de organisatie en mensen doen meebewegen.

Dat vraagt van leiders dat zij in verbinding kunnen zijn met de complexe omgeving en met zichzelf.

Ik coach leiders in het verbinding maken met zichzelf en van daaruit vormgeven van een persoonlijke leiderschapsstijl.
Tevens begeleid ik leiders in diverse leiderschapstrajecten, o.a. als moderator bij Comenius Leergangen (de Nationale Leiderschapsleergang), als leermanager in het Topleiderschapsprogramma van de vier grote gemeenten (de G4) en eerder in het leiderschapstraject van Gemeente Amsterdam.

Werkplaats levensfasen en leiderschap

Als leider is het de uitdaging om vanuit verschillende perspectieven naar de mogelijkheden van je mensen te kijken. Dat doe je bijvoorbeeld vanuit talent, drijfveren, kwaliteiten, kennis of kunde.
Inzicht in de verschillende levensfasen, zowel die van jezelf als die van anderen, biedt verdieping en groei in je leiderschap. Vanuit de levensfasen kun je iemand beter begrijpen en aansluiten bij zijn of haar mogelijkheden en behoeften. Het biedt inzicht in waar een medewerker voor de organisatie en voor hem of haar zelf het meest van betekenis kan zijn.
In diverse leiderschapsprogramma’s heb ik een werkplaats over leiderschap en levensfasen verzorgd.

Wat biedt de werkplaats?
De werkplaats geeft inzicht in de kenmerken van de verschillende levensfasen en wat die betekenen voor werk en (persoonlijk) leiderschap. Leiders krijgen tevens handvatten om medewerkers levensfasegericht te coachen. De werkplaats past daarmee uitstekend binnen een levensfasegericht personeelsbeleid.

Hoe werkt het?
De kenmerken van alle levensfasen komen in de werkplaats aan de orde op twee niveaus: die van de uiterlijke levenslijn en die van de innerlijke levenslijn. In de uiterlijke levenslijn gaat het om de zichtbare zaken in ontwikkeling, zoals: je plek van herkomst, opleiding, werk, gezin, materiële groei, pensioen, e.d. In de innerlijke levenslijn worden deelnemers bewust van wie zij zijn en wat hen in de verschillende levensfasen beweegt vanuit bijvoorbeeld talent, drijfveren, kwaliteiten, bezieling en zingeving.
In diverse oefeningen ervaren deelnemers waar zij staan en wat er voor hen actueel is. Zij gaan daarover met elkaar in gesprek aan de hand van concrete vragen.

Wat is de opbrengst?
De werkplaats biedt inzicht in de thema’s die spelen in de verschillende fasen in een mensenleven en wat deze betekenen voor (persoonlijk) leiderschap. Deelnemers herkennen ‘life events’ en kunnen deze plaatsen in de context van  leeftijd en levensfasen.
De werkplaats geeft daarmee antwoord op vragen als:
• Wat is er aan de orde in de fase waarin ik ben?
• Hoe blijf ik vitaal in werk en leven?
• Hoe kan ik mij voorbereiden op een nieuwe stap?
• Hoe geef ik als leider vorm aan levensfasebewust leiderschap? Bijvoorbeeld: Hoe geef ik als jonge leider leiding aan seniore medewerkers? Of omgekeerd? Hoe kan ik als senior leider van betekenis zijn voor jonge mensen?

Download hier de brochure: Werkplaats levensfasen en leiderschap

MD advies

Management Development is het vakgebied dat zich bezig houdt met de borging van talent en de ontwikkeling van leiders in de organisatie.  Ik heb ruime ervaring met MD, o.a.:

  • Opstellen MD beleid;
  • Implementeren MD proces (o.a. Talent Review, MD Review)
  • Ontwikkeling MD programma’s en MD instrumenten.

Inspiratiebronnen

In mijn loopbaan ben ik geïnspireerd door o.a. de volgende boeken over leiderschap:

Stephen Covey, De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap: een klassieker over (persoonlijk) leiderschap, aanbevolen voor alle beginnende (en misschien ook wel meer gevorderde) leidinggevenden en professionals.

Emmanuel Gobillot, The Connected Leader: over hoe leiders de formele en informele organisatie verbinden, en over vertrouwen, betekenis en dialoog als hefbomen voor leiderschap.

Morten Hjort, Wibe Veenbaas, Mirjam Broekhuizen, Jane Coerts, De Tekens Verstaan: over plek en ordening als bron in verbindend leiderschap (vanuit de theorie en praktijk van het systemisch werk). Zie ook mijn recensie van dit boek.