mve 10

Leiderschap

De complexiteit in en rond organisaties neemt toe. Er gebeurt veel, vaak onverwacht, vaak zonder duidelijke logica van oorzaak en gevolg. Er is voor leiders minder control, minder top-down hiërarchie en minder planmatige verandering mogelijk.

Leiders in complexe omgevingen moeten kunnen meebewegen op de golven en tegelijkertijd op de juiste momenten keuzes kunnen maken, koers bepalen en de organisatie en mensen doen meebewegen.

Dat vraagt van leiders dat zij in verbinding kunnen zijn met de complexe omgeving en met zichzelf.

Ik coach leiders in het verbinding maken met zichzelf en van daaruit vormgeven van een persoonlijke leiderschapsstijl.
Tevens begeleid ik leiders in diverse leiderschapstrajecten, o.a. als moderator bij Comenius Leergangen en als leermanager in de leiderschapstrajecten van o.a. Gemeente Amsterdam.

Wil je meer weten? Zie hier voor een  evaluatie van een leiderschaps-leergang van Gemeente Amsterdam die ik als leermanager begeleidde: Oogstmagazine Leiderschap voor 1Amsterdam

MD advies

Management Development is het vakgebied dat zich bezig houdt met de borging van talent en de ontwikkeling van leiders in de organisatie.  Ik heb ruime ervaring met MD, o.a.:

  • Opstellen MD beleid;
  • Implementeren MD proces (o.a. Talent Review, MD Review)
  • Ontwikkeling MD programma’s en MD instrumenten.

Inspiratiebronnen

In mijn loopbaan ben ik geïnspireerd door o.a. de volgende boeken over leiderschap:

Stephen Covey, De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap: een klassieker over (persoonlijk) leiderschap, aanbevolen voor alle beginnende (en misschien ook wel meer gevorderde) leidinggevenden en professionals.

Emmanuel Gobillot, The Connected Leader: over hoe leiders de formele en informele organisatie verbinden, en over vertrouwen, betekenis en dialoog als hefbomen voor leiderschap.

Morten Hjort, Wibe Veenbaas, Mirjam Broekhuizen, Jane Coerts, De Tekens Verstaan: over plek en ordening als bron in verbindend leiderschap (vanuit de theorie en praktijk van het systemisch werk). Zie ook mijn recensie van dit boek.

Leiderschap

De complexiteit in en rond organisaties neemt toe. Er gebeurt veel, vaak onverwacht, vaak zonder duidelijke logica van oorzaak en gevolg. Er is voor leiders minder control, minder top-down hiërarchie en minder planmatige verandering mogelijk.

Leiders in complexe omgevingen moeten kunnen meebewegen op de golven en tegelijkertijd op de juiste momenten keuzes kunnen maken, koers bepalen en de organisatie en mensen doen meebewegen.

Dat vraagt van leiders dat zij in verbinding kunnen zijn met de complexe omgeving en met zichzelf.

Ik coach leiders in het verbinding maken met zichzelf en van daaruit vormgeven van een persoonlijke leiderschapsstijl.
Tevens begeleid ik leiders in diverse leiderschapstrajecten, o.a. als moderator bij Comenius Leergangen en als leermanager in de leiderschapstrajecten van o.a. Gemeente Amsterdam.

Wil je meer weten? Zie hier voor een  evaluatie van een leiderschaps-leergang van Gemeente Amsterdam die ik als leermanager begeleidde: Oogstmagazine Leiderschap voor 1Amsterdam

MD advies

Management Development is het vakgebied dat zich bezig houdt met de borging van talent en de ontwikkeling van leiders in de organisatie.  Ik heb ruime ervaring met MD, o.a.:

  • Opstellen MD beleid;
  • Implementeren MD proces (o.a. Talent Review, MD Review)
  • Ontwikkeling MD programma’s en MD instrumenten.

Inspiratiebronnen

In mijn loopbaan ben ik geïnspireerd door o.a. de volgende boeken over leiderschap:

Stephen Covey, De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap: een klassieker over (persoonlijk) leiderschap, aanbevolen voor alle beginnende (en misschien ook wel meer gevorderde) leidinggevenden en professionals.

Emmanuel Gobillot, The Connected Leader: over hoe leiders de formele en informele organisatie verbinden, en over vertrouwen, betekenis en dialoog als hefbomen voor leiderschap.

Morten Hjort, Wibe Veenbaas, Mirjam Broekhuizen, Jane Coerts, De Tekens Verstaan: over plek en ordening als bron in verbindend leiderschap (vanuit de theorie en praktijk van het systemisch werk). Zie ook mijn recensie van dit boek.