mve 03

Intervisie

Ik vind het lastig om nee te zeggen.
Ik irriteer me mateloos aan het gedrag van mijn collega. 
Het loopt stroef in mijn project. Hoe kan ik er voor zorgen dat de samenwerking verbetert?
Hoe kom ik krachtiger over?

Intervisie gaat over jouw persoonlijk functioneren in je dagelijkse werk, en hoe je daarin kunt ontwikkelen. Dit vanuit de gedachte dat plezier en succes in je werk niet alleen gebaseerd zijn op vakkennis, maar voor een belangrijk deel ook afhankelijk zijn van jouw persoonlijke houding en gedrag. Intervisie gaat dus eerder over persoonlijke effectiviteit dan over de vakinhoudelijke zaken waar je in je werk mee te maken hebt.

Intervisie doe je met een groep van ongeveer 6 personen, uit vergelijkbare functies, in vergelijkbare leeftijd- of loopbaanfasen.  Je komt 1 x per 5 of 6 weken bij elkaar. In elke intervisiesessie brengt een van jullie een vraagstuk of probleem in waar je in het dagelijkse werk tegenaan loopt.  De andere leden van de intervisiegroep helpen je om het vraagstuk helder te krijgen en adviseren je over de beste aanpak.

Socratische intervisie

Een socratisch, of filosofisch gesprek is een gezamenlijk zelfonderzoek. De deelnemers aan het socratisch gesprek zoeken samen naar antwoorden op fundamentele vragen uit werk en leven die hen bezighouden.

Hoe in te zetten voor het werk?

Deze vorm van intervisie kan worden ingezet voor vraagstukken die te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling, professionele vraagstukken of actuele dilemma’s in werk en leven. Het is met name geschikt voor gezamenlijk onderzoek naar de betekenis van waarden en morele oordeelsvorming in werk en leven. De uitkomsten bieden handvatten voor toepassing in de praktijk.

Hoe werkt het?

Deelnemers onderzoeken de betekenis van een vraagstuk aan de hand van concrete ervaringen uit eigen werk en leven. Het is een methodische verkenning van feiten, gedachten, gevoelens, wensen en handelingen. Zo open en nieuwsgierig mogelijk stellen deelnemers elkaar daarover vragen en komen tot de kern van het vraagstuk. Door dit gezamenlijk onderzoek krijgen waarden betekenis en ontstaan er principes voor professioneel handelen.

Wat is de opbrengst?

In een socratisch gesprek staat het stellen van  open vragen centraal. Dat vinden we vaak lastig, want we zijn zo gewend in problemen of oplossingen te denken. Juist het stellen van onderzoekende vragen vanuit een open houding, waarin we de conclusie of het oordeel zo lang mogelijk uitstellen, kan ons in het dagelijks werk en leven nieuwe inzichten opleveren.

Zo biedt het socratisch gesprek niet alleen concrete inzichten maar leren deelnemers ook om de wereld meer open en onderzoekend tegemoet te treden.

Voor wie geschikt?

Waar niet-socratische intervisie met name antwoorden geeft op praktische of operationele vragen (“Hoe pak ik iets het beste aan?”), brengt een socratisch gesprek de meer algemene wijsheid van een groep naar boven.  In organisaties zie ik daarbij bijzondere mogelijkheden voor ervaren professionals en bestuurders die complexe vraagstukken op fundamentele wijze willen verkennen: minder operationeel, meer strategisch of reflectief. Daarmee niet minder toepasbaar.

Lees meer in de brochure: Socratische intervisie

Intervisie

Ik vind het lastig om nee te zeggen, hoe pak ik dat aan?
Ik irriteer me mateloos aan het gedrag van mijn collega. Hoe kan ik daar goed mee omgaan, of verandering in brengen?
Ik heb moeite met mijn baas, hij neemt geen besluiten. Hoe kan ik hem beïnvloeden?
Het loopt stroef in mijn project. Hoe kan ik er voor zorgen dat de samenwerking verbetert?
Ik vind het moeilijk om mijn zegje te doen, mensen horen mij niet gauw. Hoe kom ik krachtiger over?

Intervisie gaat over jouw persoonlijk functioneren in je dagelijkse werk, en hoe je daarin kunt ontwikkelen. Dit vanuit de gedachte dat plezier en succes in je werk niet alleen gebaseerd zijn op vakkennis, maar voor een belangrijk deel ook afhankelijk zijn van jouw persoonlijke houding en gedrag.

Intervisie gaat dus eerder over persoonlijke effectiviteit dan over de vakinhoudelijke zaken waar je in je werk mee te maken hebt.

Intervisie doe je met een groep van ongeveer 6 personen, uit vergelijkbare functies, in vergelijkbare leeftijd- of loopbaanfasen.  Je komt 1x per 5 of 6 weken bij elkaar.

In elke intervisiesessie brengt een van jullie een vraagstuk of probleem in waar je in het dagelijkse werk tegenaan loopt.  De andere leden van de intervisiegroep helpen je om het vraagstuk helder te krijgen en adviseren je over de beste aanpak.

Socratische intervisie

Een socratisch, of filosofisch gesprek is een gezamenlijk zelfonderzoek. De deelnemers aan het socratisch gesprek zoeken samen naar antwoorden op fundamentele vragen uit werk en leven die hen bezighouden.

Hoe in te zetten voor het werk?

Deze vorm van intervisie kan worden ingezet voor vraagstukken die te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling, professionele vraagstukken of actuele dilemma’s in werk en leven. Het is met name geschikt voor gezamenlijk onderzoek naar de betekenis van waarden en morele oordeelsvorming in werk en leven. De uitkomsten bieden handvatten voor toepassing in de praktijk.

Hoe werkt het?

Deelnemers onderzoeken de betekenis van een vraagstuk aan de hand van concrete ervaringen uit eigen werk en leven. Het is een methodische verkenning van feiten, gedachten, gevoelens, wensen en handelingen. Zo open en nieuwsgierig mogelijk stellen deelnemers elkaar daarover vragen en komen tot de kern van het vraagstuk. Door dit gezamenlijk onderzoek krijgen waarden betekenis en ontstaan er principes voor professioneel handelen.

Wat is de opbrengst?

In een socratisch gesprek staat het stellen van  open vragen centraal. Dat vinden we vaak lastig, want we zijn zo gewend in problemen of oplossingen te denken. Juist het stellen van onderzoekende vragen vanuit een open houding, waarin we de conclusie of het oordeel zo lang mogelijk uitstellen, kan ons in het dagelijks werk en leven nieuwe inzichten opleveren.

Zo biedt het socratisch gesprek niet alleen concrete inzichten maar leren deelnemers ook om de wereld meer open en onderzoekend tegemoet te treden.

Voor wie geschikt?

Waar niet-socratische intervisie met name antwoorden geeft op praktische of operationele vragen (“Hoe pak ik iets het beste aan?”), brengt een socratisch gesprek de meer algemene wijsheid van een groep naar boven.  In organisaties zie ik daarbij bijzondere mogelijkheden voor ervaren professionals en bestuurders die complexe vraagstukken op fundamentele wijze willen verkennen: minder operationeel, meer strategisch of reflectief. Daarmee niet minder toepasbaar.

Lees meer in de brochure: Socratische intervisie