mve 19

Intervisie

Ik vind het lastig om nee te zeggen.
Ik irriteer me mateloos aan het gedrag van mijn collega. 
Het loopt stroef in mijn project. Hoe kan ik er voor zorgen dat de samenwerking verbetert?
Hoe kom ik krachtiger over?

Intervisie gaat over jouw persoonlijk functioneren in je dagelijkse werk, en hoe je daarin kunt ontwikkelen. Dit vanuit de gedachte dat plezier en succes in je werk niet alleen gebaseerd zijn op vakkennis, maar voor een belangrijk deel ook afhankelijk zijn van jouw persoonlijke houding en gedrag.

Intervisie gaat dus eerder over persoonlijke effectiviteit dan over de vakinhoudelijke zaken waar je in je werk mee te maken hebt.

Hoe werkt het?

Intervisie doe je met een groep van ongeveer 6 personen, uit vergelijkbare functies, in vergelijkbare leeftijd- of loopbaanfasen.  Je komt 1 x per 5 of 6 weken bij elkaar. In elke intervisiesessie brengt een van jullie een vraagstuk of probleem in waar je in het dagelijkse werk tegenaan loopt.  De andere leden van de intervisiegroep helpen je om het vraagstuk helder te krijgen en adviseren je over de beste aanpak.

Dat is ook het krachtige van intervisie: je coacht elkaar. Daarmee wordt ook aan twee kanten geleerd: zowel de inbrenger van een casus als de andere deelnemers leren van en met elkaar.

Het analyseren van het vraagstuk en de advisering gebeuren op een vrij gestructureerde manier. De bespreking van een casus duurt daarmee ongeveer 60-75 minuten, afhankelijk van de complexiteit. Tevens nemen we in de bijeenkomsten de tijd om een specifiek thema meer aandacht te geven, bijvoorbeeld: Hoe kom je over? Hoe kun je flexibel communiceren? Hoe kun je luisteren en wat hoor je dan eigenlijk, ook tussen de regels door? Hoe stel je goede vragen die interessante antwoorden opleveren? Wat is het effect van de ander op jou? e.d.

Intervisie

Ik vind het lastig om nee te zeggen, hoe pak ik dat aan?
Ik irriteer me mateloos aan het gedrag van mijn collega. Hoe kan ik daar goed mee omgaan, of verandering in brengen?
Ik heb moeite met mijn baas, hij neemt geen besluiten. Hoe kan ik hem beïnvloeden?
Het loopt stroef in mijn project. Hoe kan ik er voor zorgen dat de samenwerking verbetert?
Ik vind het moeilijk om mijn zegje te doen, mensen horen mij niet gauw. Hoe kom ik krachtiger over?

Intervisie gaat over jouw persoonlijk functioneren in je dagelijkse werk, en hoe je daarin kunt ontwikkelen. Dit vanuit de gedachte dat plezier en succes in je werk niet alleen gebaseerd zijn op vakkennis, maar voor een belangrijk deel ook afhankelijk zijn van jouw persoonlijke houding en gedrag.

Intervisie gaat dus eerder over persoonlijke effectiviteit dan over de vakinhoudelijke zaken waar je in je werk mee te maken hebt.

 

HOE WERKT HET?

Intervisie doe je met een groep van ongeveer 6 personen, uit vergelijkbare functies, in vergelijkbare leeftijd- of loopbaanfasen.  Je komt 1x per 5 of 6 weken bij elkaar.

In elke intervisiesessie brengt een van jullie een vraagstuk of probleem in waar je in het dagelijkse werk tegenaan loopt.  De andere leden van de intervisiegroep helpen je om het vraagstuk helder te krijgen en adviseren je over de beste aanpak.

Dat is ook het krachtige van intervisie: je coacht elkaar. Daarmee wordt ook aan twee kanten geleerd: zowel de inbrenger van een casus als de andere deelnemers leren van en met elkaar.

Het analyseren van het vraagstuk en de advisering gebeuren op een vrij gestructureerde manier. De bespreking van een casus duurt daarmee ongeveer 60-75 minuten, afhankelijk van de complexiteit.

Tevens nemen we in de bijeenkomsten de tijd om een specifiek thema meer aandacht te geven, bijvoorbeeld: Hoe kom je over? Hoe kun je flexibel communiceren? Hoe kun je luisteren en wat hoor je dan eigenlijk, ook tussen de regels door? Hoe stel je goede vragen die interessante antwoorden opleveren? Wat is het effect van de ander op jou? e.d.