mve 09

Een beetje Pokon doet groeien

Gijs kijkt mij vertwijfeld  aan. Hij werkt samen met zijn collega’s aan het behoud van onze natuur. Zij zijn gedreven en gemotiveerde professionals, die allemaal hun stinkende best doen om er iets moois van te maken.

Maar in dat mooie werk gaat er onderling ook wel eens wat mis.  Mensen maken fouten, of vergeten wel eens iets. Of het lukt allemaal niet zoals het is afgesproken. En vaak is het om te beginnen al niet eens zo helder afgesproken.  Wat mag je dan eigenlijk van elkaar verwachten?

Eerst zeg je er nog maar niks van, dan maak je eens een terloopse opmerking, of je neemt je voor het er eens over te hebben. Voor je het weet heeft de ergernis zich opgestapeld en schiet je uit je slof.  En dan komt het er net iets te harder of botter uit dan je wilde.

Herkenbaar?

Ik coach Gijs en zijn collega’s in het geven en ontvangen van feedback. Het is inderdaad een kunst om de goede woorden te vinden, want hoe zeg je het eigenlijk netjes en respectvol als je iemand op zijn fouten wil wijzen? Of hoe doe je dat als je een mooi compliment wilt geven?

De techniek van feedback geven en ontvangen is goed uit te leggen. Daarover zijn ook handige tips te vinden, bijvoorbeeld op leren.nl. Met een beetje oefenen, inclusief een beetje feedback 😉 zul je het beslist onder de knie krijgen.

 Begin bij je overtuigingen

Om je worsteling met feedback duurzaam op te lossen moet je beginnen bij je overtuigingen over feedback. Als je er (onbewust) van overtuigd bent dat feedback gaat over confronteren, dan is het synoniem aan het aangaan van de strijd. Je staat tegenover elkaar, en niet naast elkaar. Als je feedback ziet als kritiek, dan beschouw je het per definitie als iets negatiefs. En dan is het lastig om de sfeer weer positief te krijgen.

En wat als je het eerste deel van het woord feedback eens letterlijk zou willen nemen? Feedback gaat dan uit van de intentie dat je de ander wilt voeden met informatie, zodat die daarvan kan groeien. Vanuit die intentie komen er wellicht ook heel andere woorden, en wordt het uitspreken van feedback haast als vanzelf een stuk makkelijker.

“Zo had ik er nog nooit naar gekeken, daar kan ik wel wat mee: Feedback als een beetje Pokon!”

Gijs kijkt mij nu met een brede grijns aan. Dat gaat vast goedkomen.