mve 08

Coaching

Hoe kan ik meer vanuit ontspanning leiding geven?
Hoe ga ik effectiever om met kritiek?
Wat zou een logische volgende stap in mijn werk zijn?
Hoe ga ik om met een lastige klant?… collega?…baas?… medewerker?

Een van de belangrijkste uitgangspunten voor mijn coachingswerk is de klassiek Griekse gedachte “Ken Uzelf”: weten hoe je in elkaar zit, welke patronen er leidend in je leven zijn, en hoe je geneigd bent te reageren. Vaak onbewust en effectief, maar ook vaak ineffectief omdat ingesleten patronen niet voor alle situaties de beste oplossing zijn.

In een coachingstraject komen daarom bijvoorbeeld de volgende thema’s  aan de orde:

Patronen:  Wat zijn de patronen in mijn werk en leven? Welke patronen zijn effectief? Welke niet?
Omgaan met de eigen autoriteit:  Hoe kan ik mijn autoriteit (als leidinggevende of professional) op een natuurlijke manier waarmaken in het contact met anderen?  Hoe blijf ik mezelf?
Gedachten en gevoelens: Wat zijn mijn rationele en irrationele gedachten? Wat is hun invloed? Hoe laat ik mijn gevoelens (mis)leiden door mijn gedachten?

Schaduwcoaching

Hoe kom ik over? Welke kwaliteiten laat ik zien? 
Om antwoord te geven op die vragen loop ik een dag met je mee: op je werkplek, in een vergadering, in een bilateraal overleg, of bij een klant. Ik observeer je in de omgeving waarin jij je werk doet. Van al mijn indrukken en observaties maak ik een kwaliteitenanalyse die we vervolgens samen bespreken.

Coaching

Hoe kan ik meer vanuit ontspanning leiding geven?
Hoe ga ik effectiever om met kritiek?
Wat zou een logische volgende stap in mijn werk zijn?
Hoe ga ik om met een lastige klant?… collega?…baas?… medewerker?

Een van de belangrijkste uitgangspunten voor mijn coachingswerk is de klassiek Griekse gedachte “Ken Uzelf”: weten hoe je in elkaar zit, welke patronen er leidend in je leven zijn, en hoe je geneigd bent te reageren. Vaak onbewust en effectief, maar ook vaak ineffectief omdat ingesleten patronen niet voor alle situaties de beste oplossing zijn.

In een coachingstraject komen daarom bijvoorbeeld de volgende thema’s  aan de orde:

Patronen:  Wat zijn de patronen in mijn werk en leven? Welke patronen zijn effectief? Welke niet?
Omgaan met de eigen autoriteit:  Hoe kan ik mijn autoriteit (als leidinggevende of professional) op een natuurlijke manier waarmaken in het contact met anderen?  Hoe blijf ik mezelf?
Gedachten en gevoelens: Wat zijn mijn rationele en irrationele gedachten? Wat is hun invloed? Hoe laat ik mijn gevoelens (mis)leiden door mijn gedachten?

Schaduwcoaching

Hoe kom ik over? Welke kwaliteiten laat ik zien? 
Om antwoord te geven op die vragen loop ik een dag met je mee: op je werkplek, in een vergadering, in een bilateraal overleg, of bij een klant. Ik observeer je in de omgeving waarin jij je werk doet. Van al mijn indrukken en observaties maak ik een kwaliteitenanalyse die we vervolgens samen bespreken.