© Powered by SiteSpirit

 
roeiers.jpg

Werkdruk

Team-Time!

Brochure Team-Time.jpg

Vanuit mijn ervaring als teamcoach heb ik Team-Time ontwikkeld: een traject waarin werkdruk in teamverband wordt aangepakt vanuit drie invalshoeken:

WIJ:    Vanuit team en organisatie:
           hoe kunnen we beter samenwerken en communiceren?
IK:      Vanuit de individuele medewerker:
           hoe kan ik persoonlijk effectiever met werkdruk omgaan?
HET:    Vanuit het werk: 
           hoe kunnen we de taken anders en beter organiseren? 


Programma

Hieronder een korte samenvatting.
Klik hier voor het volledige programma in PDF.

Module Persoonlijke Kracht 
De eerste trainingsdag staat in het teken van Persoonlijke kracht. Er is die dag ruimte voor een open teamgesprek over hoe de werkdruk ervaren wordt. Aan de hand van je persoonlijke  "werkdruktype" krijg je meer inzicht en handvatten om de werkdruk tegen te kunnen gaan. In een workshop Aikido leer je grenzen stellen en ervaren hoe je bijna letterlijk in je kracht kunt staan.     

Module Teamkracht 
De tweede trainingsdag staat in het teken van Teamkracht. Het gaat over de zaken die maken dat je als team krachtiger zou kunnen opereren. Op deze dag gaat is er zowel aandacht voor verbetering van de onderlinge samenwerking, als voor meer praktische oplossingen.     

Oefenen en praktijk 
Tussen de trainingsdagen door is er huiswerk. Na de eerste training is het huiswerk gericht op individuele thema's. Na de tweede trainingsdag richt het huiswerk zich op het leren van elkaar, en de samenwerking. Tevens gaat dan een klein groepje aan de slag met een Plan van Aanpak voor verbetering van de werkdruk. Er vinden in het traject tevens een aantal teamoverleggen plaats met Werkdruk als enige agendapunt. Deze zijn bedoeld om de voortgang te bespreken en eventueel bij te kunnen sturen.


Powered by SiteSpirit