© Powered by SiteSpirit

 
foto2.jpg

Teamcoaching

Doelen zijn vaak te complex om in je eentje te kunnen bereiken. Als je samen aan een doel werkt, geeft dat bovendien extra energie en inspiratie. Dat komt het resultaat alleen maar ten goede!

Een goed team wordt allereerst gebouwd op een stevig fundament: het doel is helder, en de taken zijn verdeeld op basis van een ieders kennis, talent en ambities. 
Een echt topteam ontstaat in het kontakt van mens tot mens. Waar aandacht en ruimte is voor elkaar en voor het samenwerkingsproces. Dan kan er gezegd worden wat nodig is en wordt er voortdurend gebouwd aan het onderling vertrouwen.
opdrachten


Gedeelde visie en missie
Het bestuur van een cultureel centrum heeft een volledig nieuw gebouw gerealiseerd waarin meer dan 100 vrijwilligers elk jaar ruim 75000 bezoekers kunnen verwelkomen. Iets om heel trots op te zijn, maar ook een prestatie die van alle betrokkenen veel heeft gevraagd. Hoe verder? In een aantal persoonlijke interviews en een bijeenkomst van een dag heb ik het bestuur begeleid in de ontwikkeling van een hernieuwde, inspirerende visie voor de toekomst. Ook in het onderling contact zijn in alle openheid de nodige zaken uitgesproken en kan er verder worden gebouwd op basis van wederzijds respect en openheid.

Feedback theater
Een afdeling van 30 mensen wil de onderlinge communicatie verbeteren. Het gaat daarbij om geven en ontvangen van feedback: Hoe vertel je iemand wat je van zijn  houding en gedrag vindt? Of:  hoe reageer je als je feedback krijgt? De Werkkamer heeft voor dit team een feedback training georganiseerd met behulp van improvisatietheater.   Improtheater gaat uit van een aantal basisbegrippen zoals samenwerken, positiviteit, vertrouwen, geen angst om fouten te maken en omgaan met onverwachte situaties. Door praktijksituaties te kiezen en deze uit te spelen, uit te vergroten, of expres helemaal fout te laten gaan, is op een speelse manier geoefend met feedback. Het bracht humor en ontspanning, en tegelijkertijd hebben deelnemers door het theaterspel ervaren wat werkt en wat niet werkt bij feedback. Zij hebben in alle vrijheid hele ander dingen uitgeprobeerd dan wat zij gewend waren te doen. En daarmee hebben zij een stap gemaakt naar een open communicatie waarin alles besproken kan worden.  


Powered by SiteSpirit