mve 11

Coaching

Hoe kan ik meer vanuit ontspanning leiding geven?
Hoe houd ik mijn werk plezierig?
Hoe blijf ik overeind na tegenslag?
Hoe ga ik effectiever om met kritiek?
Wat zou een logische volgende stap in mijn werk zijn?
Hoe ga ik om met een lastige klant?… collega?…baas?… medewerker?

Een van de belangrijkste uitgangspunten voor mijn coachingswerk is de klassiek Griekse gedachte “Ken Uzelf”: weten hoe je in elkaar zit, welke patronen er leidend in je leven zijn, en hoe je geneigd bent te reageren. Vaak onbewust en effectief, maar ook vaak ineffectief omdat ingesleten patronen niet voor alle situaties de beste oplossing zijn.

In een coachingstraject komen bijvoorbeeld de volgende thema’s  aan de orde:
Patronen:  Wat zijn de patronen in mijn werk en leven? Hoe zijn ze ontstaan? Welke patronen zijn effectief? Welke niet?
Omgaan met de eigen autoriteit:  Hoe kan ik mijn autoriteit (als leidinggevende of adviseur) op een natuurlijke manier waarmaken in het contact met anderen?  Hoe blijf ik mezelf? Wat is mijn werking?
Gedachten en gevoelens: Wat zijn mijn rationele en irrationele gedachten? Wat is hun invloed, bijvoorbeeld bij het nemen van besluiten? Hoe laat ik mijn gevoelens (mis)leiden door mijn gedachten?

We nemen in het coachingstraject verder de ruimte om onderwerpen in te brengen die op dat moment relevant zijn, bijvoorbeeld omdat ze in de praktijk aan de orde zijn of in het gesprek opkomen.

PRAKTISCH

Het coachingstraject start met een intakegesprek, om kennis te maken, te kijken of het klikt en of ik iets voor je kan betekenen. Dit gesprek is geheel vrijblijvend. Daarna start het coachingstraject van meestal vijf gesprekken van ongeveer anderhalf uur. De ervaring heeft mij geleerd dat je dan veel inzicht hebt gekregen en voldoende stappen hebt gezet in je ontwikkeling om er verder in de praktijk mee aan de slag te kunnen.

De gesprekken vinden plaats in mijn praktijkruimte in Amersfoort, eens in de 3 of 4 weken. De exacte data stemmen we in onderling overleg af. Tussen de gesprekken door is er gelegenheid om in de praktijk dingen te gaan uitzoeken of uitproberen, ofwel “huiswerk”.

SCHADUWCOACHING

Hoe kom ik over? Wat is mijn werking in de praktijk? Welke kwaliteiten laat ik zien? Waar heb ik wat te doen?
Om antwoord te geven op die vragen loop ik een dag met je mee: op je werkplek, in een vergadering, in een bilateraal overleg, of bij een klant. Ik observeer je in de omgeving waarin jij je werk doet. Van al mijn indrukken en observaties maak ik een kwaliteitenanalyse die we vervolgens samen bespreken.
De dag is als een assessment center, maar dan eentje uit de dagelijkse praktijk. Een goede leidraad om je ontwikkelwensen preciezer te kunnen definiëren en stappen te kunnen zetten tot een duurzame verandering, wellicht ondersteund met een aantal coachingssessies.

Coaching

Hoe kan ik meer vanuit ontspanning leiding geven?
Hoe houd ik mijn werk plezierig?
Hoe blijf ik overeind na tegenslag?
Hoe ga ik effectiever om met kritiek?
Wat zou een logische volgende stap in mijn werk zijn?
Hoe ga ik om met een lastige klant?… collega?…baas?… medewerker?

Een van de belangrijkste uitgangspunten voor mijn coachingswerk is de klassiek Griekse gedachte “Ken Uzelf”: weten hoe je in elkaar zit, welke patronen er leidend in je leven zijn, en hoe je geneigd bent te reageren. Vaak onbewust en effectief, maar ook vaak ineffectief omdat ingesleten patronen niet voor alle situaties de beste oplossing zijn.

In een coachingstraject komen bijvoorbeeld de volgende thema’s aan de orde:
Patronen:  Wat zijn de patronen in mijn werk en leven? Hoe zijn ze ontstaan? Welke patronen zijn effectief? Welke niet?
Omgaan met de eigen autoriteit:  Hoe kan ik mijn autoriteit (als leidinggevende of adviseur) op een natuurlijke manier waarmaken in het contact met anderen?  Hoe blijf ik mezelf? Wat is mijn werking?
Gedachten en gevoelens: Wat zijn mijn rationele en irrationele gedachten? Wat is hun invloed, bijvoorbeeld bij het nemen van besluiten? Hoe laat ik mijn gevoelens (mis)leiden door mijn gedachten?

We nemen in het coachingstraject verder de ruimte om onderwerpen in te brengen die op dat moment relevant zijn, bijvoorbeeld omdat ze in de praktijk aan de orde zijn of in het gesprek opkomen.

PRAKTISCH

Het coachingstraject start met een intakegesprek, om kennis te maken, te kijken of het klikt en of ik iets voor je kan betekenen. Dit gesprek is geheel vrijblijvend. Daarna start het coachingstraject van meestal vijf gesprekken van ongeveer anderhalf uur. De ervaring heeft mij geleerd dat je dan veel inzicht hebt gekregen en voldoende stappen hebt gezet in je ontwikkeling om er verder in de praktijk mee aan de slag te kunnen.

De gesprekken vinden plaats in mijn praktijkruimte in Amersfoort, eens in de 3 of 4 weken. De exacte data stemmen we in onderling overleg af. Tussen de gesprekken door is er gelegenheid om in de praktijk dingen te gaan uitzoeken of uitproberen, ofwel “huiswerk”.

SCHADUWCOACHING

Hoe kom ik over? Wat is mijn werking in de praktijk? Welke kwaliteiten laat ik zien? Waar heb ik wat te doen?
Om antwoord te geven op die vragen loop ik een dag met je mee: op je werkplek, in een vergadering, in een bilateraal overleg, of bij een klant. Ik observeer je in de omgeving waarin jij je werk doet. Van al mijn indrukken en observaties maak ik een kwaliteitenanalyse die we vervolgens samen bespreken.
De dag is als een assessment center, maar dan eentje uit de dagelijkse praktijk. Een goede leidraad om je ontwikkelwensen preciezer te kunnen definiëren en stappen te kunnen zetten tot een duurzame verandering, wellicht ondersteund met een aantal coachingssessies.